header_blue
ГОЛОВНА СТОРІНКА ІСТОРІЯ ЦЕНТРУ АДМІНІСТРАЦІЯ КОНТАКТИ ПОСЛУГИ ФОТО
 

ОРГАН СЕРТИФIКАЦIЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» - Орган сертифікації систем управління, який виконує роботи з сертифікації:

Систем управління якістю (ISO 9001)
Систем екологічного керування (ISO 14001)
Систем управління гігієною та безпекою праці (OHSAS 18001)
Систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ 4163, ISO 22000)
Систем енергетичного менеджменту (ISO 50000)
Систем управління інформаційною безпекою (ISO/IEC 27001)

Наказом Мінекономрозвитку України від 04.04.2014 № 384 ДП«КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» призначено на виконання робіт з сертифікації систем управління в Державній Системі сертифікації (номер органу сертифікації -  UA.MQ.040).

ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" акредитовано Національним агентством з акредитації України на відповідність до вимог стандартів ISO/IEC 17021-1:2015 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги», ISO/TS 22003:2013 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів» та ДСТУ ISO 50003:2016 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту» згідно зазначеної в атестаті галузі акредитації (атестат акредитації в НААУ № 8О015).

Орган сертифікації систем управління уповноважений та акредитований за для проведення робіт в таких галузях:

 • Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
 • Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
 • Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
 • Діяльність із забезпечення стравами та напоями
 • Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
 • Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
 • Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
 • Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
 • Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
 • Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
 • Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
 • Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
 • Виробництво електричного устатковання
 • Виробництво інших машин і устатковання
 • Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів
 • Виробництво меблів та іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання
 • Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
 • Водопостачання, каналізація, поводження з відходами
 • Будівництво
 • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
 • Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
 • Тимчасове розміщування й організація харчування
 • Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
 • Телекомунікації (електрозв'язок)
 • Комп'ютерне програмування, консультування та пов’язана з ним діяльність, надання інформаційних послуг
 • Фінансова та страхова діяльність
 • Операції з нерухомим майном
 • Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, діяльність головних управлінь (хед-офісів), консультування з питань керування, діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження
 • Наукові дослідження та розробки
 • Рекламна діяльність і дослідження кон’юктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
 • Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
 • Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
 • Освіта
 • Охорона здоров'я
 • Надання послуг догляду із забезпеченням проживання, надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
 • Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
 • Надання інших видів послуг
 • Діяльність домашніх господарств
 • Діяльність екстериторіальних організацій і органів


 • ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» в сфері сертифікації систем управління співпрацює з підприємствами України.

  Для підтвердження статусу сертифікації або отримання іншої інформації, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів відділу сертифікації за тел. (056) 407-08-19.  Для отримання сертифікату на систему управління до відділу сертифікації ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» необхідно подати заявку із відповідним комплектом документів:

Форми заявок на сертифікацію систем управління
Правила заповнення заявки на сертифікацію систем управління
Документи, які необхідні для сертифікації систем управління
Алгоритми проведення сертифікації систем управління та наглядового аудиту
Програма аудитів
Вартість робіт по сертифікації систем управління підприємств визначається на підставі граничної трудомісткості робіт та методик розрахунку вартості робіт з сертифікації.
При складані нормативу трудомісткості робіт враховують такі аспекти:

 • вимоги стандарту на систему управління;
 • розмір та кількість філій організації заявника;
 • складність виробництва (послуг) заявника;
 • залучення зовнішніх виконавців;
 • результати попередніх аудитів (в разі проведення).
Вартість 1 людино-години послуг відділу сертифікації продукції, послуг та систем управління в 2017 році складає 112,08 грн. з ПДВ.

Норматив трудомісткості послуг по проведенню робіт із сертифікації систем управління

В своїй роботі ОС неупереджений та відповідає за свої рішення щодо надання, підтримування, розширення, скорочення, призупинення або скасування сертифікації. Зобов’язання стосовно забезпечення неупередженості ОС затверджені Заявою про політику Органу сертифікації та Декларацією персоналу Органу сертифікації.

Заява про Політику в сфері якості ОС

Декларація вищого керівництва ОС про неупередженність
Структура ОС

Під час процедури сертифікації персонал органу сертифікації керується Положенням про орган сертифікації та внутрішніми інструкціями стосовно перевірки та оцінки системи управління. Пропонуємо переглянути обов’язки заявника під час перевірки та оцінки системи управління:
Права та обов’язки заявника

Ваші запити, скарги та апеляції стосовно роботи органу з сертифікації систем управління можливо направити на електронну поштову скриньку skargy@ukr.net .
Порядок розгляду скарг, апеляцій або спірних питань можливо переглянути на наступних сторінках:
Порядок розгляду скарг, апеляцій або спірних питань
Алгоритм розгляду апеляцій та скарг

Начальник відділу сертифікації – Горбенко Марина Борисівна
вул. Криворіжсталі, 23
каб. 114
телефон (056) 407-09-60
факс (056) 407-10-46
моб.тел (067)539-04-29
e-mail: v_ssu@i.uav_ssu@ukr.net


НОВИНИ

Архів новин 2014

Архів новин 2013

Архів новин 2012

Архів новин 2011

Архів новин 2010

Архів новин 2009

3

4

2

2

2

 

© 2017 ДП “КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”