header_blue
ГОЛОВНА СТОРІНКА ІСТОРІЯ ЦЕНТРУ АДМІНІСТРАЦІЯ КОНТАКТИ ПОСЛУГИ ФОТО
 

 

Визначення – Рішення Європейського Парламенту й Ради ЄС № 765/2008, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції   ст. 2 пункт 20  

Маркування CE – знак, яким виробник засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам гармонізованих стандартів ЄС, які регулюють його нанесення

Графічне оформлення       Маркування CE – графічне виконання
Регламент 765, Додаток II

Маркировка CEМаркировка CEМаркировка CEМаркировка СЕ

 

Загальні положення - Директива 765, стаття 30:

 • Маркування CE має право наносити лише виробник чи його уповноважений представник.
  • Не імпортер, не дистриб’ютор, не нотифікована особа, не державна установа
  • Не можна його купити, дістати, роздобути
 • Маркування СЕ можна наносити лише на товари, для яких це маркування визначено в спеціальних гармонізаційних директивах ЄС, на всі інші вироби наносити маркування заборонено.
  • маркування CE – це не маркетинговий продукт
  • зловживання  маркуванням CE – порушення, (адміністративне порушення)
 • Виробник, наносячи маркування CE або ж даючи дозвіл на його нанесення, бере на себе відповідальність за виріб відповідно до всіх вимог, зазначених у гармонізаційних директивах ЄС, які регулюють його нанесення.
  • часта помилка – виробник обмежується лише однією директивою
  • виробник повинен зрозуміти, які саме директиви поширюються на виріб, і оцінити його відповідність за параметрами всіх директив
 • Маркування СЕ – єдине маркування,  що засвідчує відповідність виробу вимогам, встановленим правовими директивами ЄС, що регулюють його нанесення
 • Заборонено розміщувати на виробі маркування, знаки чи написи, які б могли вводити третю сторону в оману, якщо мова йде про значення чи форму маркування CE. Будь-яке інше маркування може наноситися на виріб лише за умови, що через це не погіршиться видимість, читабельність і значення маркування СЕ.
  • Приклади інших дозволених чи визначених маркувань: додаткові маркування, спеціальні знаки…..
 • Країни-члени забезпечують належне дотримання режиму маркування СЕ і вживають необхідних заходів у випадку неправильного використання маркування. Разом з цим членська країна встановлює санкції за порушення,  включно з кримінальними санкціями за серйозні порушення.

 

Загальні положення – Рішення 768/2008/ЕС Европейського парламенту та Ради ЄС, що встановлює вимоги правил торгівлі товарами.  стаття R12

 • Знак CE має наноситися на сам виріб чи на спеціально призначено для цього наліпку, знак має бути помітним, чітким, не стиратися. Якщо з огляду на характер виробу це неможливо чи необґрунтовано, знак наноситься на упаковку й супровідну документацію, якщо правові норми передбачають наявність цих документів.
  • під упаковкою мається на увазі упаковка виробу
  • Маркування СЕ не має стиратися до тієї міри, щоб за звичайних умов протягом всього періоду служби (з огляду на передбачені для цього виробу умови використання) його не можливо було стерти з виробу.
  • Маркування CE наноситься перед розміщенням виробу на ринку. До нього може прикріплюватися піктограма чи будь-який інший знак, що позначає наявність ризику чи небезпеки використання.
   • маркування СЕ є необхідною передумовою для введення товару на ринок, його не можна наносити додатково.
 • До маркування CE додається ідентифікаційний номер заявленого суб’єкту в випадку його участі в контрольній фазі виробництва. Ідентифікаційний номер заявленого суб’єкту наносить сам суб’єкт, або ж він наноситься за його вказівками виробником чи його уповноваженим представником.
  • Детально визначається в конкретному декреті для конкретної схеми оцінки відповідності
 • Держави-члени виходять із діючих механізмів, щоб забезпечити належне проведення маркування СЕ й, якщо вважають це за потрібне, починають слідчі дії стосовно неправильного його використання. Членські держави заодно визначають розмір санкцій за порушення, у тому числі  кримінальні санкції за  серйозні порушення.  Ці санкції повинні бути співвимірні з серйозністю порушення й повинні активно запобігати неправильному застосуванню маркування.

Директиви, що затверджують технічні правила нанесення маркування СЕ на продукцію

 • Директива Європейського Парламенту й Ради 2006/95/ЄС від 12 грудня 2006 про про гармонізацію законодавства держав - членів щодо електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги. (кодифіковане формулювання) *)
 • Директива Ради 87/404/ЄС від 25 червня 1987 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо простих посудин під тиском *)
 • Директива Європейського Парламенту й Ради 2009/48/ЄС від 18 червня 2009 р. про безпечність іграшок *)
 • Директива Європейського Парламенту й Ради 2004/108/ЄС від 15 грудня 2004 р. про наближення законодавства держав-членів щодо  електромагнітної сумісності і про скасування директиви 89/336/ЄС *)
 • Директива Ради 89/686/ЄС від 21 грудня 1989 р. про наближення законодавства держав-членів щодо засобів індивідуального захисту ***)
 • Директива Ради 2009/23/ЄС від 23 квітня 2009 р. про гармонізацію законодавства держав - членів щодо неавтоматичних вагів для зважування (кодифікована версія) *)
 • Директива Ради 90/385/ЄС від 20 червня 1990 р. про наближення законодавства держав-членів щодо активні медичні пристрої, що імплантуються**)
 • Директива Ради 90/396/ЄС 29 червня 1990 р. про наближення законодавства держав-членів щодо приладів ***), які працюють на газоподібному паливі (кодифіковане звучання 2009/142/ЄС)
 • Директива Ради 92/42/ЄС від 21 травня 1992 р. про наближення законодавства держав-членів щодо вимог ККД для нових водонагрівальних котлів, що працюють на рідкому або газоподібному паливі
 • Директива Ради 93/15/ЄС від 5 квітня 1993 р. про гармонізацію законодавства держав - членів щодо уведення на ринок і контролю над вибухівкою для цивільного використання *)
 • Директива Ради 93/42/ЄС від 14 червня 1993р. про лікарські засоби **)
 • Директива 94/9/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 23 березня 1994 р. про наближення законодавства держав - членів щодо обладнання й систем захисту, призначених для використання в середовищі, де є загроза вибуху *)
 • Директива Європейського Парламенту й Ради 94/25/ЄС від 16 червня 1994 р. про наближення законодавства держав-членів щодо правил рекреації 
 • Директива 95/16/ЄС Європейського Парламенту й Ради 95/16/ЄС від 29 червня 1995 р. про наближення законодавства держав-членів щодо ліфтів *)
 • Директива Європейського Парламенту й Ради 96/57/ЄС від 3 вересня 1996 р. про вимоги до енергетичного ККД побутових електричних холодильників, морозилок і їхніх комбінацій
 • Директива 97/23/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 29 травня 1997 р. про наближення законодавства держав - членів щодо пристроїв, які працюють під тиском **)  
 • Директива 98/79/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 27 жовтня 1998 р. щодо медичного обладнання для діагностики  in vitro  **)
 • Директива Європейського Парламенту й Ради 1999/5/ЄС від 9 березня 1999 р. щодо радіообладнання і телекомунікаційного термінального обладнання і взаємного визнання їхньої відповідності *)
 • Директива 2000/9/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 20 березня 2000 р. щодо пасажирських фунікулерів ***)
 • Директива Європейського Парламенту й Ради 2000/14/ЄС від 8 травня 2000 р. про про наближення законодавства держав - членів щодо емісії шумів від обладнання, що використовується поза приміщенням
 • Директива  Європейського Парламенту й Ради 2004/22/ЄС від 31 березня2004 р. щодо вимірювальних пристроїв *)  
 • Директива Європейського Парламенту й Ради 2006/42/ЄС від 17 травня 2006 р. про машини й механізми і про зміну директиви 95/16/ЄС 
 • Директива Європейського Парламенту й Ради 2013/29/ЄС від 12 червня про гармонізацію законодавства держав-членів щодо введення піротехнічних виробів на ринок
 • Директива ЄП і Ради 2009/125/ЄС про введення правового регулювання для встановлення вимог щодо екодизайну для енергоспоживчої продукції.

Директиви, які встановлюють графічно відмінні маркування відповідності з однаковим значенням  і за однакових умов

 • Директива Європейського Парламенту й Ради 2010/35/ЄС про пересувне обладнання, що працює під тиском і про скасування Директив Ради 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS й 1999/36/ES
 • Директива Ради 75/324/EHS від 20 травня 1975 р. про наближення законодавства держав - членів щодо аерозольних розприскувачів
 • Директива Ради 96/98/ЄС від 20 грудня 1996 р. про корабельне обладнання

Директиви, у яких маркування СЕ не застосовується

 • Директива Європейського Парламенту й Ради 2008/57/ES від 17 червня 2008 р.

      Про оперативну сумісність залізничних систем у Союзі

 • Директиви Європейського Парламенту й Ради 94/62/ЄС від 20 грудня 1994 р. про упакувальні матеріали й відходи від них

Примітки
           *)         директиви, які пройшли редагування згідно принципів нової законодавчо-правової бази  й були опубліковані в “Урядовому віснику ЄС”
**)       директиви знаходяться на завершальному етапі редагування

            ***)     редагування директив було розпочато в 2014 р.

 

Настанова із впровадження директив, заснованих на Новому підході та Глобальному підході  викладена в («Блакитна настанова»). Ця Настанова покликана сприяти кращому розумінню правил Європейського Союзу щодо продукції та їх більш рівномірному і послідовному застосуванню в різних секторах і на всій території єдиного ринку.
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e1cc4894-49c5-46df-bb54-db769b125e55&title=BlakitnaNastanovaIzVprovadzhenniaPravilvropeiskogoSoiuzuSchodoProduktsii

 

Інформація про маркування знаком CE, продукцію, яка маркується знаком СЕ, Гармонізоване законодавство Союзу, що передбачає маркування знаком CE, та кроки, які слід виконувати, доступна на:
http://ec.europa.eu/CEmarking/ та
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulated-sectors/index_en.htm
Суб’єкти господарської діяльності можуть зв'язатись з Мережею Європейського Підприємництва за посиланням:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

Начальник відділу сертифікації – Горбенко Марина Борисівна
вул. Криворіжсталі, 23
каб. 114
телефон (056) 407-09-60
факс (056) 407-10-46
моб.тел (067)539-04-29
e-mail: v_ssu@i.uav_ssu@ukr.net


НОВИНИ

Архів новин 2014

Архів новин 2013

Архів новин 2012

Архів новин 2011

Архів новин 2010

Архів новин 2009

3

4

2

2

2

 

© 2021 ДП “КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”